experts in real estate
and premium insurances

Christoffels. één naam, twee specialisaties.


Professionele begeleiding bij de verkoop van uw vastgoed en een vertrouwde deskundige partner voor al uw verzekeringen.

Al sinds 1954 staan wij voor full service dienstverlening. Gestart zonder internet, tegenwoordig bijna volledig digitaal. Zonder automatisering verlies je immers kostbare tijd.

Maar daarnaast maken wij vooral graag tijd voor onze klanten en focussen we op het beste resultaat. Om dat waar te maken werken we met een sterk gespecialiseerd team met alle noodzakelijke kennis.

Doorheen de jaren hebben wij bovendien een groot netwerk opgebouwd en dat is noodzakelijk en van onschatbare waarde om de hoogwaardige service te leveren waar wij steeds naar streven.

Wij kiezen voor digitale snelheid waar het kan en persoonlijke nabijheid waar nodig.