Wettelijke info

Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars
Luxemburgstraat 16B te 1000 Brussel
Onderworpen aan de deontologische code

Vastgoedmakelaar-bemiddelaar met BIV-nummer 503321
BA en borgstelling via AXA Belgium nv, polisnr. 730.390.160.Erkend verzekeringsmakelaar, onderworpen aan AssurMiFID gedragsregels
FSMA nr. 016306 A