Woningen


Een woningverzekering verzekert u als eigenaar of huurder tegen brand, ontploffing, elektrische schade, onroerende beschadiging aangebracht door dieven, storm en hagel, sneeuw of ijsdruk, waterschade en glasbreuk (bijstand na schade) natuurrampen. 

Extra waarborgen
- Diefstal 
- Onrechtstreekse verliezen
- Alle risico dekking
- Voertuigen in rust 
- Rechtsbijstand