reis

Bagage
Verzekert uw bagage tegen vernieling, beschadiging en diefstal.

Lichamelijke ongevallen
Verzekert u voor overlijden, blijvende invaliditeit en behandelingskosten bij een ongeval gedurende uw vakantie.

Annulatie
Verzekert u van financiële bescherming indien u verplicht bent uw reis te annuleren wegens ziekte of overmacht.

Repatriëring
Verzekert u en/of uw gezin voor repatriëringskosten bij ziekte of ongeval, regelt de terugreis en of de ziekenhuisopname in het buitenland.