Gezondheid


Hospitalisatie
Verzekert u voor de medische en paramedische kosten die ten uwen laste blijven bij een ziekenhuisopname, aanvullend of als alternatief voor een mutualiteit.   

Zorgverzekering
Wettelijk verplichte aansluiting.