gezondheid

Hospitalisatie
Verzekert u voor de medische en paramedische kosten die ten uwen laste blijven bij een ziekenhuisopname, aanvullend of als alternatief voor een mutualiteit.

Zorgverzekering
Wettelijk verplichte aansluiting.