Gezin


Burgerlijke aansprakelijkheid familiale
Verzekert uzelf en uw gezinsleden, inclusief uw huisdieren, tegen lichamelijke en/of stoffelijke schade en de gevolgen ervan, die in uw privĂ©-leven aan derden veroorzaakt. 

Huispersoneel
Wettelijk verplichte verzekering voor huishoudster, tuinman, klusjesman, kinderoppas, butler, etc.
Verzekert deze personen tegen alle mogelijke lichamelijke schade, zelfs op weg naar en van het werk, ook als ze niet officieel ingeschreven zijn (RSZ plichtig) 

Schuldsaldo
Verzekert u, zodat het resterende saldo van uw lening wordt terugbetaald bij overlijden. 

Levensgevallen
Verzekert u en uw gezinsleden bij overlijden of blijvende invaliditeit tijdens een privé-ongeval.