burgerlijke aansprakelijkheid

B.A. ondernemingen
B.A. tijdens de uitbating
B.A. na levering van de producten of na uitvoering van de werken

Garagisten


Dienststation


Objectieve aansprakelijkheid
Van uitbaters van instellingen die voor het publiek toegankelijk zijn.

Medische en paramedische beroepen


Leraars – onderwijzers – schooltoezichters


Landbouwondernemingen


10-jarige aansprakelijkheid voor architecten en aannemers