Burgerlijke aansprakelijkheid


B.A. ondernemingen 
B.A. tijdens de uitbating
B.A. na levering van de producten of na uitvoering van de werken

Garagisten

Dienststation

Objectieve aansprakelijkheid 
Van uitbaters van instellingen die voor het publiek toegankelijk zijn 

Medische en paramedische beroepen 

Leraars - onderwijzers - schooltoezichters

Landbouwondernemingen

10-jarige aansprakelijkheid voor architecten en aannemers